Ügyfélszolgálat: Hétfő – Péntek 09:00 – 17:00.E-mail: rcvilag@rcvilag.hu 
A kiszállítás 36 000Ft-ot meghaladó rendelés esetén INGYENES

Kategóriák

Informace

Kövessen minket Facebookon

visa

HA NEM ELÉGEDETT A KAPOTT TERMÉKKEL, ESETLEG REKLAMÁCIÓT SZERETNE KÜLDENI A SZÁMUNKRA?

1.    Töltse ki a reklamációs űrlapot, megadva benne a bankszámlája számát, amelyre 14 munkanapon belül visszautaljuk az adott termék árát. 
2.     Küldje vissza a terméket, mellékelve a csomagban a reklamációs űrlapot, valamint a számla másolatát a következő módon: 
Ha ingyenesen szeretné visszaküldeni a csomagot, 
vigye az Önhöz legközelebbi Csomagküldő átvevőhelyre https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek , s adja át a következő kód megadásával: 95425115.
Ezután kézhez kap egy igazolást a csomag átadásáról. NE FIZESSEN SEMMIT!
  
Ha pedig nem felel meg Önnek egyik átvevőhely sem, 
a csomagot elküldheti saját költségre postán is, a következő címre:
RCSVET.sk Vajnorská 7 Bratislava 831 04 Slovensko  

Reklamációs feltételek hatályba lépése: 2016. Október 1.

Nem elégedett az áruk kiszállításával, vagy reklamációt küld?

 1. Töltse ki az űrlapot és a bankszámlaszámot, amelyre 14 munkanapon belül visszatérül a pénz.

 2. Küldje vissza nekünk a csomagot ezzel az űrlappal:

Ha vissza akarja adni díjmentesen a kiadó helyen, 
       az árut, szervizt vagy reklamációt és a hozzá tartozó panaszlevelet hozza nekünk a legközelebbi kiadóponthoz és a többivel mi foglalkozunk. 

Ha ingyenesen szeretné visszahozni a Csomagküldő segítségével,

         hozza a legközelebbi kiadóhelyre a https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek  címen. A kiadóhelyen adja át a csomagolt árut és adja meg a "95425115" kezelői kódot. Kap egy értesítést. NE FIZESSEN SEMMIT. 

 

Ha egyik kiadóhely helyszíne sem felel meg Önnek, 

a csomagot saját költségére közvetlenül elküldheti az RCVILAG raktárába is.

Általános rendelkezések

1)    Jelen Panaszkezelési szabályzat az 1997. évi CLV számú fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban készült.

2)    Jelen Panaszkezelési szabályzat azt az eljárást írja le, amit az RCVilag.hu weblapon hozzáférhető webáruház keresztül az Eladó és a Vevő között létrejött szerződéses jogviszonyok keretében az Eladótól vásárolt áru hibáiból eredő, a Vevőt megillető jog érvényesítése (a továbbiakban „reklamáció” ként is szerepel) esetén kell alkalmazni. A Vevő a megrendelés elküldése előtt ismerheti meg a jelen Panaszkezelési szabályzatot, erre jó előre hívják fel a figyelmét.

3)    Az Üzleti feltételek és a Panaszkezelési szabályzat rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerte a jelen Üzleti feltételeknek, valamint az Eladó Panaszkezelési szabályzatának a megrendelés elküldésekor érvényes és hatályos szövegét, és hogy ezt fenntartás nélkül elfogadja.

4)    A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a szerződő feleket megillető jogokra és kötelezettségekre a vonatkozó általános kötelező érvényű előírások az irányadók.

5)    A vállalat vezetése erőteljesen hangsúlyozza, hogy a vevő nem élhet olyan termék reklamációval, amelyet egy másik beszállítótól vásárolt, akár a belföldi vagy külföldi. Ha a Vevő ennek ellenére is gyakorolja az igényt a termék nem lesz megjavítva és a Vevő köteles 500, - CZK kezelési díj költséget kifizetni az eladónak, különben a termék nem kerül kiadásra/visszatérítésre. Ha már a termék meg lett javítva, a Vevő köteles a kezelési díjon kívül teljes mértekben kifizetni a javításokra vonatkozó költségeket is. A termék csak az után kerül kiadásra/visszatérítésre, ha mind két összeg ki lett fizetve.


 1. Reklamáció feltételei

1)    Az Eladó szavatolja, hogy a termék megfelel az arról adott tájékoztatásban foglaltaknak, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A Vevő a kézbesített árut köteles haladéktalanul ellenőrizni és amennyiben a terméken bármilyen hibát talál, köteles erről az Eladót tájékoztatni. A reklamációról szóló értesítésben pontosan meg kell jelölni az árun talált hibákat. A reklamációt, a hibás áruval együtt a Vevő az Ügyfélszolgálat címére küldheti el. Az Eladó a kézbesített reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül köteles megvizsgálni, és a hibás árut az Eladó, a Vevő kérésére köteles kicserélni.

2)    A reklamációhoz szükséges a fizetési igazolás (számla) és rövid fogalmazását hozzá tenni. A reklamált áru postai költségét vásárló álja a forgalmazóhoz eljuttatásához. Postai és más költségeket nem térítsük vissza.

3)    A szavatossági jogok érvényesíthetősége olyan esetekben szűnik meg, ha:

 • a hibát a felhasználói kézikönyvvel ellentétes, szakszerűtlen telepítés, gondozás, kezelés vagy használat okozta,
 • a hibát az áru olyan körülmények közötti használata okozta, amelyek a paramétereikben nem felelnek meg a dokumentációban feltüntetett paramétereknek,
 • az árut külső események – például elemi csapások – károsították,
 • az árut túlterhelés vagy a dokumentációban leírt feltételekkel ellentétes használat károsította.
 • ha a gyári sorozatszámot, a modellszámot, bélyegzőket vagy más kereskedő saját címkéjét (pl. matricákat) sérülés érte,
 •  ha hibát a garancia ideje után jelentette be.

4)    Azonnal az áru leszállításakor a Vevő – a fuvarozóval együtt – köteles a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni a küldemény állapotát, főleg a csomagok darabszámát és a dobozok épségét. A Vevőnek joga van megtagadni olyan küldemény átvételét, amely nincs összhangban az adásvételi szerződéssel, mivel pl. hiányos vagy sérült. Amennyiben a Vevő átveszi az ilyen sérült küldeményt a fuvarozótól, szükséges a szállítólevélben leírni a sérülést, és legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton, értesíteni róla az Eladót. Ha a vevő ezt nem teszi meg, azt kockáztatja, hogy a később érvényesített reklamációját az Eladó nem ismeri el.

 

Szavatosság és a jótállás

1) A kötelezett (az Eladó) a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, tehát amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján fogyasztó a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhet szavatossági jogaival. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben található (továbbá csak Ptk.).

2) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállást, mely kizárólag a Magyarország területén megvásárolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki, azaz külföldön megvásárolt termékek meghibásodása esetén a kötelező jótállásból eredő jogokra fogyasztóként nem hivatkozhat.

3) A jótállási időszak az Eladó kézhezvételének számított termék átvételének időpontjától kezdődik. A jótállási idő meghosszabbodik a garanciális javítás időszakával.


 1. Határidő a termék kijavítására vagy kicserélésére

A reklamáció kiértékelése, beleértve a választott kezelési módszerét és a végrehajtását el kell végezni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül az elfogadott reklamáció időpontjától, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó az adott körülményekre tekintve nem egyeznek meg másként.

Hibás teljesítés

1)    A teljesítés hibás, ha a termék a teljesítés idején nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

2)    A Vevő a reklamáció esetén, köteles benyújtani együtt a hibás termékkel a szállítási jegyzéket, fizetési igazolást és (ha mellékelve van az áruhoz)a felhelyezett garanciajegyet (levelet) is. Az Eladó által termék átvételi időpontjától el kezd telni a reklamáció határideje.

3)    A Vevő köteles megadni, illetve rendelkezésre bocsátani:

 •           a Vevő családi és utónevét, lakcímét
 •           a Vevő telefonszámát és e mail címét,
 •           a megrendelés számát,
 •           a hibák lehető legpontosabb leírását,
 •           az érvényesített igényt (javasolt megoldást),
 •           az esetleges pénzvisszafizetésre szolgáló bankszámlaszámot,
 •           a sérülés részletes fényképét, valamint
 •           bemutatni az árura vonatkozó tulajdonjogát igazoló dokumentumot (az áru átadás-átvételekor számla és a szállítólevél             kerül átadásra).
 •           reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja,
 •           Vevő aláírása.

4)    Hibás teljesítés esetén az alábbiakban felsorolt igény érvényesíthető:

 •           Kijavítás vagy kicserélés, melyek közül főszabály szerint a Vevő választ, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például a meghibásodott termék már egy kifutott szériába tartozik, és emiatt a csere nem lehetséges), vagy ha az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget jelentene, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
 •           Ha az előbbiek alapján sem kijavításra, sem kicserélésre nincsen jog, és az Eladó nem tud eleget tenni, akkor a Vevő választhat, hogy megfelelő árleszállítást kér vagy eláll a szerződéstől (visszakérheti a vételárat). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Záró rendelkezés

Ez a panasztételi eljárás alkalmazható minden WRC s.r.o.  vállalkozó üzleti telephelyen. A jelen reklamációs feltételek 2015. Január 1. – én lép hatályba, és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen reklamációs feltételek rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. A módosult rendelkezéseket az Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

Doubravice, 2016. szeptember 1.

WRC s.r.o. Vállalat     RCILAG.HU